BOLIX H-1KS

Sztywna, jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca.

CECHY PRODUKTU:

  • sztywna (na podłoża nieodkształcalne)
  • uszczelnia podłoża poprzez jego krystalizację i zamknięcie kapilarów
    podczas procesu wiązania z podłożem mineralnym\
  • wysoka odporność na działanie siarczanów

DANE TECHNICZNE:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania i wiązania:
od +5°C do +30°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie stosowania i wiązania:
do 80%
Barwa:
Szara