Technologia

1.Elewacje tynkowane

W budynkach zabytkowych najczęściej spotykamy się z elewacjami tynkowanymi. Oprócz walorów estetycznych, w tym możliwości kształtowania różnorodnych kolorów i kształtów, wyprawy tynkarskie stanowią przede wszystkim funkcję ochronną dla elewacji przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Prawidłowo wykonane oraz konserwowane wyprawy tynkarskie pozwalają cieszyć się trwałą i estetyczną elewacją przez długi czas. Niebagatelną rolę odgrywają tu również tynki renowacyjne według wytycznych WTA, które ze względu na swoje właściwości stosowane są podczas renowacji zasolonych i zawilgoconych ścian.

Zobacz więcej:

Katalog kamienice (bolixkamienica.pl)

2. Naprawa spękań

Przyczyny występowania zarysowań w murach są zróżnicowane, w tym m.in. wynikające z nierównomiernego osiadania budynków czy drgań występujących w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. W celu ponownego scalenia elementów murowych zaleca się z zastosowanie kotew BOLIX SPRIRAL ANCHOR.

Katalog kamienice (bolixkamienica.pl)

3. Hydroizolacje

Woda, która jest obecna w naszym otoczeniu, stanowi dla ich trwałości jednocześnie jedno z największych zagrożeń. Dlatego też tak ważne jest, aby podczas prac renowacyjnych zapewnić prawidłową ochronę budynków przed oddziaływaniem wilgoci uwzględniając odpowiednie rozwiązania techniczno – technologiczne wraz z  doborem kompatybilnych i właściwie wyselekcjonowanych dla danego budynku produktów. W zależności od źródła zawilgocenia najczęściej wykonuje się:

  • Pionowe hydroizolacje zewnętrzne oparte na:
    • grubowarstwowych powłokach bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi (PMBC)
    • mineralnej, elastycznej powłoce grubowarstwowej modyfikowanej polimerami (FPD)
  • pionowe hydroizolacje od wewnątrz (jeżeli z technicznego punktu widzenia wykonanie hydroizolacji zewnętrznej nie jest możliwe lub nieekonomiczne)
  • izolacje poziome w postaci iniekcji
  • hydroizolacja podłogi na gruncie

Zobacz więcej:

Katalog kamienice (bolixkamienica.pl)

4. Zaprawy tynkarskie

W budynkach zabytkowych najczęściej spotykamy się z elewacjami tynkowanymi. Oprócz walorów estetycznych wyprawy tynkarskie stanowią przede wszystkim funkcję ochronną dla elewacji przed oddziaływaniem m.in. czynników atmosferycznych. Niebagatelną rolę odgrywają tu również tynki renowacyjne wg wytycznych WTA, które ze względu na swoje właściwości stosowane są podczas renowacji zasolonych i zawilgoconych ścian.

Zobacz więcej:

Katalog kamienice (bolixkamienica.pl)

5. Detal architektoniczny

Elementy sztukatorskie w postaci m.in. ornamentów, gzymsów czy opasek okalających stolarkę podkreślają charakterystyczny i unikalny wygląd elewacji każdego z budynków. Bardzo często podczas wykonywania prac wymagają przeprowadzenia lokalnych napraw lub całkowitego odtworzenia.

Zobacz więcej:

Katalog kamienice (bolixkamienica.pl)

6. Zaprawy do wątku ceglanego i kamiennego

Budynki z widocznym wątkiem ceglanym i kamiennym na elewacjach stanowią nieodłączny element pejzażu zabudowy w wielu miastach. Zaprawy dedykowane do odtwarzania spoin, uzupełniania ubytków w elementach z cegły/kamienia oraz do odtworzenia części murów powinny cechować się właściwościami fizycznymi i mechanicznymi jak najbardziej zbliżonymi do pierwotnie zastosowanych.

Zobacz więcej:

Katalog kamienice (bolixkamienica.pl)

7. Powłoki malarskie, hydrofobowe, antygraffitti

Trwała elewacja to odpowiednio zabezpieczona elewacja. W celu wydłużenia trwałości, w tym uzyskania jak najniższej nasiąkliwości przy jednoczesnym zachowaniu swobodnego przepływu pary wodnej zaleca się zastosowanie farb renowacyjnych opartych na spoiwach krzemianowych i krzemoorganicznych lub preparatów do hydrofobizacji.

Dodatkowo, w centrach miast często pojawia się problem związany z aktami wandalizmu i malowaniem ścian. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku proponujemy produkty do ochrony antygraffiti dostosowanych do różnych rodzajów podłoża.

Zobacz więcej:

Katalog kamienice (bolixkamienica.pl)

8. Produkty i rozwiązania uzupełniające

Poza specjalistycznymi produktami do wykonywania prac renowacyjnych w ofercie firm Bolix znajdziemy szeroką ofertę produktów uzupełniających.

Zobacz więcej:

Katalog kamienice (bolixkamienica.pl)