BOLIX K-KS

Kotwy spiralne.

CECHY PRODUKTU:

  • zapewnia równomierny rozkład sił rozciągających na całej długości kotwy
  • nie powoduje kumulacji sił i naprężeń
  • idealnie zespala spękane mury przy minimalnej ingerencji w istniejące
    podłoże

DANE TECHNICZNE:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania i wiązania zaprawy BOLIX Z-M20 KS:
od +5°C do +30°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie stosowania i wiązania zaprawy BOLIX Z-M20 KS:
do 80%
Długość:
10 mb