BOLIX P-H

PREPARAT HYDROFOBIZUJĄCY

CECHY PRODUKTU:

  • obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed
    oddziaływaniem czynników atmosferycznych
  • wysoka paroprzepuszczalność – nie tworzy tzw. „filmu”
  • bezrozpuszczalnikowy
  • wysoka odporność na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i dojrzewania:
od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i dojrzewania:
do 80%
Barwa:
Mleczna, po wyschnięciu bezbarwna