BOLIX P-RZ

ROZCIEŃCZALNIK

CECHY PRODUKTU:

 • ciecz
 • niska lepkość
 • w połączeniu z preparatem konsolidującym na bazie modyfikowanych
  estrów etylowych kwasu krzemowego BOLIX P-WKSE pozwala na
  uzyskanie preparatu o niższym stopniu wytrącenia żelu, a tym samym:
  -uzyskanie optymalnego stopnia wzmocnienia podłoża
  -przy prawidłowym zastosowaniu redukcję ryzyka powstawania
  skorup oraz nadmiernego wzmocnienia

DANE TECHNICZNE:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania:
od +5°C do +25°C
Gęstość objętościowa:
ok. 0,76 kg/dm3
Barwa:
Bezbarwny do lekko żółtawego