BOLIX T-RH

TYNK RENOWACYJNY, HYDROFOBOWY

CECHY PRODUKTU:

  • zgodny z wymaganiami WTA oraz normą PN-EN 998-1
  • wysoka paroprzepuszczalność – umożliwia swobodny przepływ
    pary wodnej i szybkie wysychanie podłoża
  • wysoka porowatość
  • do nakładania ręcznego i maszynowego
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

DANE TECHNICZNE:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i dojrzewania:
od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i dojrzewania:
do 80%
Uziarnienie:
do 2 mm
Barwa:
biała