BOLIX T-WL

CECHY PRODUKTU:

  • zgodny z wymaganiami WTA oraz normą PN-EN 998-1:2016
  • wysoka odporność na sole
  • wysoka porowatość – zdolność do magazynowania
    krystalizujących soli; dedykowany do podłoży o wysokim stopniu
    zasolenia
  • do nakładania ręcznego i maszynowego

DANE TECHNICZNE:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i dojrzewania:
od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i dojrzewania:
do 80%
Uziarnienie:
do 2 mm
Barwa:
szara