BOLIX Z-PT

CECHY PRODUKTU:

  • zgodna z wymaganiami WTA oraz normą PN-EN 998-1:2016
  •  nie uszczelnia podłoża
  • wysoka przyczepność do podłoża i szybki czas wiązania
  • do nakładania ręcznego i maszynowego
  • wyrównuje i obniża chłonność podłoża

DANE TECHNICZNE:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i dojrzewania:
od +5°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i dojrzewania:
do 80%
Barwa:
szara
Czas zużycia przygotowanej zaprawy:
≤ 2 h