BOLIX Z-RM

CECHY PRODUKTU:

  • zaprawa klasy M5
  • dzięki zawartości trasu niska tendencja do powstawania wykwitów
  • podwyższona odporność na siarczany

DANE TECHNICZNE:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania i wiązania:
od +5°C do +30°C
Barwa:
Biała
Produkt barwiony zgodnie z wytycznymi w akapicie PRZYGOTOWANIE
I BARWIENIE PRODUKTU