Uszkodzenia budynków i ich naprawa

Zmiany zachodzące w otoczeniu budynków mają istotny wpływ na trwałość elewacji, a także bezpieczeństwo oraz trwałość całej konstrukcji budynku. Aby zapewnić najwyższą trwałość wykonanych prac renowacyjnych należy przede wszystkim poznać, zidentyfikować wszelkie uszkodzenia, określić przyczyny ich powstawania, by następnie zoptymalizować metody naprawcze poprzez dobór odpowiednich rozwiązań techniczno – technologicznych wraz z doborem adekwatnych materiałów budowlanych przy jednoczesnym wyeliminowaniu lub ograniczeniu oddziaływania niekorzystnych zjawisk.

Należy pamiętać, że w przypadku zaniedbań w zakresie warunków i wymogów, jakie powinny spełniać budynki, nawet najlepsze materiały mogą okazać się nieskuteczne.

Doskonałym przykładem jest zaniechanie prac związanych z naprawą lub wykonaniem nowej instalacji odprowadzenia wody opadowej przed renowacją elewacji budynku.

Schemat postępowania podczas prac renowacyjnych

Całość elewacji należy zweryfikować, głównie pod kątem nośności i przyczepności tynków do podłoża ściennego poprzez ostukiwanie młotkiem. Podłoże powinno być oczyszczone z powłok zmniejszających przyczepność jak kurz, pyły oraz wolne od agresji chemicznej oraz biologicznej. W przypadku wysokiego stanu zasolenia zaleca się przeprowadzenia doraźnego odsalania z zastosowaniem tzw. tynków ofiarnych lub kompresów odsalających. W przypadku stwierdzenia wad konstrukcyjnych obiektu (jak m.in. spękania muru), należy sporządzić w tym zakresie osobną ekspertyzę techniczną pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz naprawy.

Oględziny budynku

Określenie uszkodzeń/usterek i ich prawdopodobnych przyczyn powstania oraz analiza stanu technicznego konstrukcji budynku

Opracowanie zakresu badań in-situ oraz laboratoryjnych i ich analiza

Określenie zakresu i sposobu przeprowadzenia prac naprawczo-renowacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowego i przyszłego sposobu użytkowania

Właściwe wykonanie prac renowacyjnych